Python - Ngôn Ngữ Lập Trình Hướng Đối Tượng Động

( Tiện ích Blog 123 ) Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng động có thể được sử dụng cho nhiều loại phát triển phần mềm. Nó cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ để tích hợp với các ngôn ngữ và các công cụ khác, đi kèm với các thư viện chuẩn mở rộng, và có thể được học trong một vài ngày. Nhiều lập trình viên Python báo cáo mức tăng năng suất đáng kể và cảm thấy ngôn ngữ khuyến khích sự phát triển của mã chất lượng cao hơn, dễ bảo trì hơn.

>> Microsoft Visual Studio Enterprise 2018 - Công Cụ Hỗ Trợ Tuyệt Vời Cho Dân Lập Trình


Python chạy trên Windows, Linux / Unix, Mac OS X, OS / 2, Amiga, Thiết bị cầm tay Palm và điện thoại di động Nokia. Python cũng đã được chuyển đến các máy ảo Java và .NET.

Python được phân phối theo giấy phép nguồn mở được OSI phê duyệt, cho phép nó miễn phí sử dụng, ngay cả đối với các sản phẩm thương mại.

                                                                   Python 32bit 

Python 64bit 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét