Microsoft Office Visio 2007 English - ebook + software

(Tiện ích Blog 123 ) Visio là một chương trình vẽ sơ đồ thông minh, được tích hợp vào bộ chương trình Microsoft Office phiên bản 2003.

>> Giáo Trình Tự Học MSCA Đầy Đủ Từ A - Z Chuẩn Nhất 2018
>>  Giáo Trình Tự Học CCNA Đầy Đủ Từ A - Z Chuẩn Nhất 2018


- Ưu điểm:
+ Vẽ bản đồ một cách trực quan
+ Cung cấp nhiều đặc tính khiến sơ đồ trở nên linh động và đáp ứng tốt yêu cầu của
người sử dụng.
+ Có thể sao chép các bản vẽ sang các phần mềm khác (MS word, MS Excel,...)
Ngoài ra:
+ Truy cập nhanh vào các mẫu hay dựng. Trong cửa sổ Getting Started mới, duyệt các
thể loại mẫu đó được đơn giản hóa và sử dụng chức năng xem trước mẫu để tìm mẫu.
Xác định mẫu vừa mới dùng bằng cách sử dụng chức năng Recent Templates view mới
trong cửa sổ Getting Started.
+ Sáng tạo hơn bằng các biểu đồ mẫu. Tìm các biểu đồ mẫu mới dễ dàng hơn bằng cách
mở cửa sổ Getting Started mới và sử dụng thể loại Samples mới trong Microsoft Office
Visio Professional 2007. Xem các biểu đồ mẫu được tích hợp với dữ liệu để tạo cho mình
các biểu đồ của theo yêu cầu cá nhân, để nhận ra dữ liệu cung cấp nhiều ngữ cảnh cho
nhiều loại biểu đồ như thế nào và để quyết định người tạo sẽ dựng mẫu nào.
+ Kết nối các hình khối mà không cần vẽ đường nối. Chức năng mới AutoConnect trong
Microsoft Office Visio 2007 kết nối các hình khối, phân phối chúng ngang nhau, và sắp
xếp chúng cho bạn - chỉ với 1 click. Khi di chuyển các hình khối đó kết nối, chúng vẫn
được kết nối và các đường nối tự động định lại giữa các hình khối.
- Các loại sơ đồ:
+ Biểu đồ tổ chức (Business)
+ Thiết kế mạch điện (Engineering)
+ Biểu đồ dòng (Flowcharts)
+ Những sơ đồ thông dụng (General)
+ Bản đồ quy hoạch (Maps and Floor plans)
+ Sơ đồ mạng (Network)
+ Lịch làm việc (Schedule)
+ Phần mềm và cơ sở dữ liệu (Software and Database)
Trong kinh doanh thường sử dụng sơ đồ tổ chức, ta có thể gắn kết các dữ liệu vào sơ đồ
như số điện thoại, địa chỉ, ... và cho hiển thị dữ liệu đó theo yêu cầu.
Một lí do khác để quyết định sử dụng Microsoft Office Visiothay vì các loại phần mềm
khác là sử dụng nguồn dữ liệu để tự động vẽ biểu đồ. Ta có thể nhập thông tin trong một
bảng (Excel, word,...). Dữ liệu trong bảng chính là các trường cơ sở để chương trình tự động
lập sơ đồ tổ chức.
Nguồn : TVE

Đăng nhận xét

0 Nhận xét