Phần Mềm Ảo Hóa Firewall - Fortigate VM Ứng Dụng Giả Lập Tuyệt Vời

(Tiện ích blog 123 ) Fortigate VM cho phép bạn giảm các điểm mù bằng cách thực hiện các kiểm soát an ninh quan trọng trong cơ sở hạ tầng ảo của bạn. Họ cũng cho phép bạn nhanh chóng cung cấp cơ sở hạ tầng an ninh bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào nó là cần thiết.


Hơn nữa, các thiết bị ảo của Fortigate đều có tất cả các dịch vụ bảo mật và mạng phổ biến được sử dụng chung với các thiết bị Fortigate dựa trên phần cứng truyền thống. Với việc bổ sung các thiết bị ảo từ Fortinet, bạn có thể triển khai một sự pha trộn của phần cứng và các thiết bị ảo, hoạt động cùng nhau và được quản lý từ một nền tảng quản lý tập trung thông thường.

TẢI VỀ  : TẠI ĐÂY

Đăng nhận xét

2 Nhận xét