Advanced Renamer 3.60 - Công Cụ Miễn Phí Cho Phép Đổi Tên Files/Folders Hàng Loạt

( Tiện ích Blog 123 ) Advanced Renamer cung cấp cho bạn 12 cách khác nhau giúp đổi tên files/folders. Ngoài ra, bạn còn có thể thêm, bớt,… cũng như Copy, chuyển đổi, … hay Undo lại "hàng loạt".

>> Tor Browser - Trình Duyệt Bảo Mật Và An Toàn Nhất Thế Giới Năm 2018
>> Sử dụng hàm EOMONTH () xác định ngày cuối tháng của một tháng
>>  Cách kiểm tra tài khoản Facebook xem mình có là nạn nhân của scandal bán thông tin hay không


Tính năng chính:
  -Xem trước tên đổi trong thời gian thực.
  -Đổi tên dựa Tag.
  -Đổi tên cùng với thông tin MP3/ID3.
  -Sử dụng Regular hoặc Wildcards.
  -Hỗ trợ đổi tên file ảnh với EXIF.
  -Hiển thị thumbnails của file ảnh đổi tên.
  -Đổi tên với video tags.
  -Sử dụng thông tin GPS từ file ảnh.
  -Hỗ trợ cả files lẫn folders.
  -Có thể đảo ngược tất cả các quá trình đổi tên.
  -Nhiều cách để đổi tên.
  -Có thể dùng nhiều cách cùng 1 lúc.
  -Tác vụ chính: Rename, copy, move.
  -Set chuẩn timestamps và file attributes.

12 phương thức đổi tên:
  -Đổi tên với Tags.
  -Thay đổi tên files theo từng trường hợp.
  -Di chuyển/Xoá bộ phận của tên files.
  -Di chuyển chi tiết trong tên files.
  -Thay đổi bộ phân trong tên files.
  -Thêm text vào tên files.
  -Chuyển các phần của tên files.
  -Đổi tên theo danh sách sẵn.
  -Thay đổi file attributes.
  -Thay đổi file timestamp.
  -Chỉnh sửa/Trau chuốt tên files.
  -Đánh số thứ tự

TẢI XUỐNG : TẠI ĐÂY

Đăng nhận xét

0 Nhận xét